PLEASE CALL : 086-326-1267 , 089-420-0288
 • dd

   

     ปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี!! โทรเลย สายด่วน!! 089-420-0288

 •         ปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี!!

      โทรเลย สายด่วน!! 089-420-0288

 • sdasdsd

 • berrion

  Bonne nouvelle

 • Kontolkomokhuhh

  Ttgggvvv

WHY

Avatar
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ ตลอดจนบำรุงรักษาหลังการขาย พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้า การทำงาน และการติดตั้งตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ที่ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ

Avatar
STANDARD & QUALITY

STANDARD & QUALITY

มาตรฐานสากล NFPA และหลักกฎหมายข้อบังคับภายในประเทศเป็นหลักปฏิบัติในการออกแบบ ติดตั้ง ที่เรายึดถือมาตลอด พร้อมทั้งเลือกใช้โปรแกรมในการคำนวณเพื่อความถูกต้องแม่นยำ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการออกแบบ และติดตั้งระบบเป็นอย่างดี

Avatar
CERTIFICATE

CERTIFICATE

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001จากสถาบันที่น่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งล้วนเป็นเครื่องการันตีให้ลูกค้าได้มั่นใจถึงการจัดการบริหารภายในองค์กรภายใต้มาตรฐานแห่งคุณภาพและความเป็นมืออาชีพของเรา

Avatar
CUSTOMER RELATIONS

CUSTOMER RELATIONS

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เรามุ่งมั่นบริการด้วยการทำงานอย่างรวดเร็วได้มาตรฐานตรงเวลา เพื่อสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

ABOUT US

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เรายินดีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทดสอบการทำงานของระบบ อบรมวิธีการใช้งาน รวมไปถึงตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล (NFPA) ควบคู่ไปกับ หลักกฎหมาย และข้อบังคับภายในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงานที่มีศักยภาพที่ชำนาญการด้านงานระบบดับเพลิง พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้มาตรฐานแห่งคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เวอร์ชั่น 2015

 

รับฟังและทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณคัดสรรสินค้า สร้างสรรค์ระบบดับเพลิงที่เหมาะสม  ตามมาตรฐานสากล ส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนการบริการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานในราคาที่คุ้มค่า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด

 

ความปลอดภัยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์   รวมถึงมีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมออีกทั้งคัดสรรสินค้าอุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลAutomatic Sprinkler System

A system that consists of an integrated network of piping designed in accordance with fire protection engineering standards that includes a water supply source, a water control valve, a waterflow alarm, and a drain and is commonly activated by heat from a fire, discharging water over the fire area. The portion of the sprinkler system above ground is a network of specifically sized or hydraulically designed piping installed in a building, structure, or area, generally overhead, and to which sprinklers are attached in a systematic pattern. The system is commonly activated by heat from a fire and discharges water over the fire area.

Fire Hose System

A fire hose is a high pressure hose used to carry water to a fire to extinguish it. Outdoors, it is attached either to a fire engine or a fire hydrant. Indoors, it can be permanently attached to a building’s standpipe or plumbing system.

Fire Pump System

A fire pump is any kind of pump that is part of a fire protection system’s water supply. It is important to know that a fire pump does not create water, it takes water that is given to it from a water supply and increases the pressure (energy) of the water. A fire pump can be powered by electric, diesel and can supply fire sprinklers, standpipes, foam systems, water spray/mist systems or any combination of these systems. The fire pump’s intake is usually connected to the external water supply, although in some cases it may be connected to a local water source such as a well, tank, or body of water

Gas Suppression System

The co2 is stored as liquid, under pressure. When a system is activated, flows through discharge the liquid co2 pipework to specially designed nozzles. The agent’s low boiling point nozzles. The agent’s low boiling point means that the liquid vaporises vaporises rapidly during the discharge, providing a penetrative three-dimensional action. The rapid expansion of the gaseous three-dimensional action. The rapid expansion of the gaseous agent allows fires to be targeted even in the most inaccessible areas of the risk. Here-dimensional action. The rapid expansion of the gaseous.

FM-200 is a clean agent fire suppression system that protects high-value assets from fire and the effects of fire-fighting, allowing normal operations to be resumed quickly with no collateral damage and clean-up costs. Kidde Fire Protection is at the forefront of new technologies in fire safety, offering range of state-of-the-art fire extinguishing systems

Novec 1230 is a fluoroketone developed specifically by 3M for fire protection use. It is a compound of carbon, fluorine and oxygen (CF3CF2C(O)CF(CF3)2). It is colorless, low-odor and electrically non-conductive. It suppresses fire by a combination of chemical and physical mechanisms without affecting the available oxygen This allows personnel to see and breathe, permitting them to leave the fire area safely

Fixed Foam System

Foam for fire protection purposes is an aggregate of air-filled bubbles formed from aqueous solutions and lower in density than the lightest flammable liquids. It is mainly used to form a coherent floating blanketon flammable and combustible liquids to prevent or to extinguish fires by excluding air and cooling the fuel.It also prevents re-ignition by suppressing formation of flammable vapours. It has the property of adheringto surfaces, providing a degree of exposure protection from adjacent fires.

Fire Alarm System

A fire alarm system has a number of devices working together to detect and warn people through visual and audio appliances when smoke, fire, or other emergencies are present. These alarms may be activated automatically from smoke detectors, and heat detectors or may also be activated via manual fire alarm activation devices such as manual call points or pull stations. Alarms can be either motorized bells or wall mountable sounders or horns. They can also be speaker strobes which sound an alarm, followed by a voice evacuation message which warns people inside the building not to use the elevators.

OUR SERVICE

รับฟังความต้องการของลูกค้า เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย จนถึงประมาณการวางแผนเรื่องงบประมาณ หาข้อสรุปการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่งเน้นออกแบบระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

สำรวจ ศึกษาข้อมูลพื้นที่ องค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียด ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในติดตั้งระบบดับเพลิง นำไปสู่กระบวนการวางแผนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ซึ่งควบคุมดูแลการติดตั้งอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งทดสอบการทำงานระบบดับเพลิง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดเวลา อบรมวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา ตรวจเช็คระบบดับเพลิง อย่างถูกต้องให้กับลูกค้า

บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง รวมถึงการบำรุงรักษา ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานและทีมวิศวกรที่ชำนาญโดยเฉพาะ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเช็ค พร้อมแนะนำให้ความรู้ลูกค้าทุกขั้นตอน

PROJECT REFERENCE

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด
มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์งานวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ไว้อย่างมากมาย จนเกิดเป็นความภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับใช้และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ให้เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยความใส่ใจในการคัดสรรคุณภาพสินค้า ผ่านการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้วันนี้ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม ก่อให้เกิดเป็นผลงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นมืออาชีพในสายงานของเรา

NEWS & ACTIVITIES

CONTACT US

Graphic Map l Google Map

CONTACT INFORMATION


ติดต่อฝ่ายขาย
Tel. : 086-326-1267 , 089-420-0288
ID Line. : @atpproduct

Email : saleco@atpproduct.com
Address : 90 Khubon Rd. Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510
Tel. : 02-9494-699
Fax. : 02-9494-708
Email : info@atpproduct.com
Web : www.atpproduct.com

Follow us

SEND YOUR COMMENTS


Copyright Bangkok Beats by orange-thailand.com